Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Stadion'

z dobového tisku

22. listopad 1848

Ministerský president a ministři

Podlé depeše telegrafické, mne dnes o 4 hodinách po poledni od krajského hejtmana v Holomouci došlé, zbavila Jeho c. k. Milost nejvyšším rozhodnutím dne 22. t. m. ministerského presidenta ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

21. duben 1849

Porada o věcech uherských

Jak známo, drželi ministrové před nedávnem poradu o věcech uherských, i povstaly prý troje mínění. Windischgrätz byl prý pro pokojné narovnání, Bach pro pokračování ve válce s pomocí ruskou, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

20. březen 1849

Pozvání ministerstva

Podle bezpečných zpráv dostal p. krajský úředník v Chrudimi a bývalý poslanec na sněmu říšském p. Plaček povolání od hr. Stadiona do Vídně a hned 18. t. m. tam odjel.

Sluší zde ovšem přede ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

24. leden 1849

Vypomožení nouzi

Z Vídné dne 24.1
Císař věnoval Vídni 500.000 zl. stř., a ministr Stadion žádal od obecní raddy, aby mu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

10. leden 1849

Stadion a Bach poděkovali

Ouř. noviny Gazeta Lvovska od 10. ledna přinášejí toto prohlášení:

Nynější poměry Haliče pohnuly mne ve srozumění s gubernátorem zemským Zaleským pro zachování všeobecného pokoje a bezpečí, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

Články na téma 'Stadion'

z dobového tisku

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

12. březen 1849

Rozpuštění sněmu

Krakovské noviny Czas (od 12. bř.) píší z Kroměříže od 8. března o rozpuštění sněmu. Ačkoli skutek tento zašel poněkud již v pozadí u pozornosti obecenstva, přec tato podrobnější data nebudou na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

28. leden 1849

My se o svobodu nebojíme!

Po velikých bouřech nastalo nám nyní neobyčejné politické ticho, které jenom přetrhováno bývá množstvím podivných, obyčejně lživých pověstí. Kam by člověk přišel, kdyby chtěl jen polovičku toho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

26. leden 1849

Poslancové na sněmu říšském

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849

Kdo je kdo

Franz Seraphicus Stadion, hrabě z Warthausenu a Thannhausenu byl rakouský státník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia