Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Thurn-Taxis'

z dobového tisku

18. duben 1849

Pošta knížecí rodiny Taxisské

Během příštího měsíce přestane platnost manského závazku mezi württemberskou vládou a knížecí rodinou Taxisskou ohledem na poštu. Výsadou této rodiny stalo se, že železnice obecenstvu žádného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849