Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Vaňka'

z dobového tisku

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

18. květen 1849

Poukázky městské kassy

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

19. duben 1849

Narozeniny JCMsti Ferdinanda V.

Z Prahy.
Dne 19. se tu slavily narozeniny JCMsti Ferdinanda V. Ráno nehřměly děla ani moždíře, tím srdečněji zněla však slova, kterými dobrotivého pána prvně pozdravil p. purkmistr Vaňka již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

23. únor 1849

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

20. leden 1849

Dluh městský

Praha. Sezeni městské raddy dne 20. ledna.
Pan Zdekauer navrhoval, aby se dluh městský půjčkou zapravil, kteráž by pak postoupným zplácením kapitálu v 30 letech mohla být zaplacena.

Jiný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

17. leden 1849

Taxa na pečivo a chleba

Taxa na pečivo v Praze pro druhou polovici ledna, a sice od 16.-31. ledna 1849. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

Kdo je kdo

JUDr. Václav Vaňka šlechtic z Rodlova byl purkmistrem ... Celý text

Zdroj: Wikipedia