Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'armáda'

z dobového tisku

17. duben 1849

Baron Welden velitelem v Uhřích

Císař odevzdal polnímu zbrojmistrovi baronovi Weldenovi komando nad vojskem v Uhřích a v Sedmihradech bojujícím, a zvolil polního podmaršála barona Böhma za komandujícího generála pro Hoření a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

6. duben 1849

Car nařídil odvádění k vojsku

Z Petrohradu 6. dubna Cár vydal dne 31. března následující úkaz: Považujíce při nynějších okolnostech za potřebné, nechati na počtu válečném velikou část naší armády, která minulého roku cholerou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

6. březen 1849

Vojsko do jižní Ameriky

Z Paříže, 6. Března.
Vláda prý pošle sbor vojska 3.600 mužů do jižní Ameriky, aby v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

2. březen 1849

26 menších států přidalo se k Prusku

Ze zemí papežských. Ministr války, Mr. Campello, odpověděl na interpellaci, v jakém stavu vojsko římské se nalézá, že stav vojska jest opravdu bídný. Oděv vojska prý jest špatný, vojsko nemá ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. březen 1849

Dánsko strojí k vojně

Dánská vláda strojí prý k vojně své loďstvo, totiž jednu řadovou loď, 10 fregat, 4 briggy, 3 menší lodě, 2 oddělení dělových čajek a 10 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

13. únor 1849

Psaní Windischgrätze Srbům

Bělehradské Noviny píší dne 13. února:
Máme bezpečnou vědomost, že sv. patriarcha nedávno doslal od kn. Windischgrätze dvě psaní z Budína, jedno od 11. a druhé od 14. ledna. V prvním ho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

12. únor 1849

Armády Bosny

Z Brodu 12. února.
Po celé Bosně činí se přípravy k vojně. Od hodnověrných lidí jsem se právě dověděl, že do Trávníku přibylo as 30.000 řadového vojska tureckého. Ještě něco. Vezír povolal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

6. únor 1849

Reklamace vojně povinnovaných

Dne 6. února byly ve velkém sále senátu na staroměstské radnici odevzdávány od konskribovaných a k vojně povinnovaných neb od jejich rodičů a poručíků reklamace, kleré podlé oznámení od 30. ledna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

1. únor 1849

Mierosławski vede vojsko sicilské

Z Palerma obdrželi jsme tento list od 1.února:
Přijel sem Ludvík Mierosławski, pozván od vlády sicilské, aby zřídil zemské vojsko. Podle ústavy sicilské je president vlády zároveň ná... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

30. leden 1849

Fabrika na zbraně v Benátkách

Z Benátek 30. ledna.
Benátky přenechaly po březnové revoluci ze svých lodních zbrojnic 30.000 ručnic vojsku na zemi a potřebují jich nyní samy. Inžinýr Vincenzo Manzini předložil prozatímní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Stalo se na téma 'armáda'

z dobového tisku

12. únor 1849

Přípravy k vojně v Bosně

Z Brodu 12. února. Po celé Bosně činí se přípravy k vojně.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

Články na téma 'armáda'

z dobového tisku

25. květen 1849

Setnina mladých dívek

Německé noviny píší, že mezi dobrovolníky v Elberfeldu se nachází též setnina mladých dívek Solungských; jsou ozbrojeny nožmi a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

9. březen 1849

Vojsko v Pendžabu

Anglické vojsko, kleré nyní v Pendžabu v poli leží, stojí denně 50.000 zl. stř. Toto vojsko má s sebou nesmírnou silu jiných lidí, neb každý sprostý voják od Bengalské armády (jsou to lidé ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

6. březen 1849

Ve Francouzích je vojsko díl národa

Francouz vstoupí do vojska obyčejně s chutí, pro něj nemá služba vojenská nic hnusného, nic protivného. Froucouz seznámí se s lehkostí s vojenským cvikem, a podrobí se rád kázni, protože nahlíží, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

22. únor 1849

Nový odvodní zákon

Ministerské nov. Holomoucké „Österr. Correspondent" věnovaly obzvláštní pozornost našemu článku v č. 39 N.N. o novém rekrutování, z kterého větší část přeložily s dlouhou úvahou proti N.N. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

15. únor 1849

Na vojnu braní

Slyšíme, že na mnohých místech se proti novému na vojnu braní lid opírá, a za příčinou touto nemůžeme zatajiti následující úvahu.

Rakousko má konstituci: jakou, to posud určeno není, protože ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849