Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'dluh'

z dobového tisku

1. březen 1849

Výsledek deputace pražské k vládě

Sezeni městské raddy dne 1. března.
Člen raddy V. Seidl (...) pak oznámil výsledek deputace k vládě stranu negativního stavu finančního města Prahy poslané. Dostal totiž dopis od ministerstva ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

22. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 22. února.

Praha.
Čilo se více návrhů od jednotlivých členů raddy k zapravení dluhů města učiněných. Po zavržení mnohých z těchto návrhů přijato jest, by se z prámů a korábů, jenž zboží po Vltavě skrz ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

19. únor 1849

Slíbeno městu 100.000 zl.

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Přede vším sděloval měsťanosta zprávu o výsledku deputace. Slíbeno městu 100.000 zl., o nichž sě však neví, zdali je vladař daroval nebo bez ouroků ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

19. únor 1849

Odcizené městské dvacetníky

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Co se týče odcizených městských dvacetníků, jenž v oběhu se nacházejí, můžeme z nejjistějšího pramene oznámiti, že ne několik, ale toliko jeden arch ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

18. únor 1849

Losování státního dluhu

Dne 1. března o 10 hod. dopoledno bude dle patentu od 21. března 1848 předsevzato sto a devadesáté deváté losování staršího státního dluhu v určeném k tomu bankovním domě v Singerstrasse.

Hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

16. únor 1849

200.000 pro obec Pražskou

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

13. únor 1849

Obrazárna Benátská

Anglický časopis Alheneum oznamuje, že prý bude obrazárna Benátská, jedna z nejznamenilějších v Evropě, prodána, a sice proto, aby za stržené peníze mohla být válka s Rakouskem udržena. Mnoho osob ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

10. únor 1849

Benátské dlužní úpisy

Z Benátek 10. února.
Zdejší vláda oznámila dne 7. t. m., že suma 108.000 lirů ve městských dlužních úpisech, které rozličným armádním dodávačům vydány byly, neprodleně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

20. leden 1849

Dluh městský

Praha. Sezeni městské raddy dne 20. ledna.
Pan Zdekauer navrhoval, aby se dluh městský půjčkou zapravil, kteráž by pak postoupným zplácením kapitálu v 30 letech mohla být zaplacena.

Jiný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849

Stalo se na téma 'dluh'

z dobového tisku

14. únor 1849

Římská republika uznává státní dluh

Z Říma 14. února. Ústavní sněm uzavřel v dnešním sezení, vyjmouc Bonaparta, jednohlasně: Římská republika uznává státní dluh za národní a neporušitelný.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

Články na téma 'dluh'

z dobového tisku

24. duben 1849

Pastouška v Pelhřímově

Z Pelhřímova. Roku 1829 byl obecní domek, nazvaný Pastouška, jistému Janu Duškovi emphitevsky veřejně zaprodán, na kterýžto kupec 146 zl. siř. jmenem zákupu dlužen zůslal. Poněvadž ale J. D. ani ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 96, 24.4.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849