Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'kapitulace'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Zpráva o vzdání se Vídně

Zpráva o vzdání se Vídně byla buď tuze spěšná, anebo zlomila Vídeň učiněnou kapitulaci.

Boj tam trvá stále a je ještě zůřivější. Když se dne 29. dobylo vojsko až ke Karlovu divadlu na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

1. listopad 1848

Včera před polednem vzdala se Vídeň

Z Táborska.
Cestovníci od Vídně vypravují neobyčejné události. Včera totiž před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

31. říjen 1848

Vídeň dne 30. t. vzdala

Telegrafické zprávy kteréž až do 31. t. 3 hodin 40 minut odpoledne do Holomouce sděleny byly, znějí v ten způsob, že se Vídeň dne 30. t. vzdala; dne 31. ale byla tato kapitulací zrušena, an v den ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala; v noci o 1. hod. přišla deputace obecní raddy do hlavního stanu a oznámila, že se město vzdává. Vojsku se měly otevřít brány dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

Stalo se na téma 'kapitulace'

z dobového tisku

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848