Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'kauza 100tisíc'

z dobového tisku

5. duben 1849

Půjčka pro obec Pražskou

Sezeni městské raddy dne 5. dubna. Po přečtení protokolu dále rokováno jest o spůsobu, jakým se voda z novoměstské vodárny jednotlivcům prodávat má, a uzavřeno jest, by se i ona voda, jenž se v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

15. březen 1849

100.000 zl. pro Prahu

Sezení městské raddy dne 15. bř.
Po přečtení protokolu přednešen jest připis k presidium, v němž radda otázku klade, zdali od císaře zchudlému řemeslnictvu vykázaná suma 100.000 zl.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

4. březen 1849

100.000 zl. ku podpoře chudého obyvatelstva

Z Prahy. V posledním sezení městské rady oznamoval méšťanosta shromáždění, že císař pán podlé dopisu od 13. Února městu našemu 100.000 zl. na stříbře povoliti ráčil. Summa tato má se naložiti ku ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

1. březen 1849

Půjčka pražským řemeslníkům

Z Prahy.
V poslední schůzce řemeslnické jednoty, při kteréž přednostové a výborové pořádku velmi četně shromážděni byli, oznámil jednatel Nikšič, že z jistých pramenů se dovídá, že m... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

1. březen 1849

Výsledek deputace pražské k vládě

Sezeni městské raddy dne 1. března.
Člen raddy V. Seidl (...) pak oznámil výsledek deputace k vládě stranu negativního stavu finančního města Prahy poslané. Dostal totiž dopis od ministerstva ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

23. únor 1849

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

19. únor 1849

Slíbeno městu 100.000 zl.

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Přede vším sděloval měsťanosta zprávu o výsledku deputace. Slíbeno městu 100.000 zl., o nichž sě však neví, zdali je vladař daroval nebo bez ouroků ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

16. únor 1849

200.000 pro obec Pražskou

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

20. leden 1849

Dluh městský

Praha. Sezeni městské raddy dne 20. ledna.
Pan Zdekauer navrhoval, aby se dluh městský půjčkou zapravil, kteráž by pak postoupným zplácením kapitálu v 30 letech mohla být zaplacena.

Jiný ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849