Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'loďstvo'

z dobového tisku

13. listopad 1849

Námořnictví a loďstvo rakouské

Z Vídně dne 13. list.
Ministerstvo hodlá prý obrátiti pozornost svou nyní na námořnictví a loďstvo rakouské. Doposud obnášelo námořní mužstvo na rak. obchodním loďstvu as 30.000 m., a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

17. duben 1849

Amerikánské loďstvo

Dle zpráv z New-Yorku od 17. dubna bude prý amerikánské loďstvo v středozemním moři o 3 fregatty a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

12. duben 1849

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

29. březen 1849

Kontreadmiral Dahlrupp

Nový velitel rakousk. loďstva, kontreadmiral Dahlrupp, odejel již do Poly k dohlížení na c. k. škádru a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 75, 29.3.1849

18. březen 1849

Sardinská a benátská flotilla

Z Benátek 18. března. Sardinská flotilla s 15 a benátská s 9 lodí opustily se zapečetěnými rozkazy přístav a mají překvapiti rakouské locďstvo před Terstem, dříve než by se chrániti mohlo děly v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

4. březen 1849

Důstojník hollandské mariny

Z Terstu, 4. Března.
Přede včírem sem přišel jeden důstojník hollandské mariny, který v loďstvu rakouském na tři léta službu přijal. Po vypršení času tohoto bude se moci vyjádřiti, zdali v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

2. březen 1849

Dánsko strojí k vojně

Dánská vláda strojí prý k vojně své loďstvo, totiž jednu řadovou loď, 10 fregat, 4 briggy, 3 menší lodě, 2 oddělení dělových čajek a 10 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

2. březen 1849

V Londýně umřel místoadmiral Ross

V Londýně umřel 2. března veterán anglického loďstva, místoadmiral Ross. Byl dříve kapitánem lodě „Northumberland" , na které byl Napoleon co státní vězeň zavezen na ostrov St. Helena. Co admiral ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

24. únor 1849

Dánsko jest nyní k válce připraveno

Z Kodaně 24. února.
Podle udání novin Hamburger Corr. bude celé dánské lotďstvo u velmi větším počtu než v loni v krásném čase k plavbě připraveno; vojsko na zemi začíná se na šlesv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

24. únor 1849

Dánsko jest nyní k válce připraveno

Z Kodaně 24. února.
Podle udání novin Hamburger Corr. bude celé dánské lotďstvo u velmi větším počtu než v loni v krásném čase k plavbě připraveno; vojsko na zemi začíná se na šlesv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

6. únor 1849

Osvobozeni od daně za vytyčování korouhví

Z Vídně.
Všechny lodě bez nákladu plavící se po Dunaji jsou od nynějška osvobozeni od tak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

2. únor 1849

Paroloď rakouská Vulcano

Z Terstu 2. února.
Vojenská paroloď rakouská Vulcano vrazila na jinou paroloď převážející istrianské a dalinatinské pobřežní lodě k Benátkám. Z blízka poznána byla co rakouská vojenská lod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

27. leden 1849

Zvláštní loďky na děla

Z Turína 27. ledna. V lodní zbrojnici (arsenalu) Mantovské staví se zvláštní loďky na děla, kterými se bude v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

12. leden 1849

Parolodě

Z Toulonu 12. ledna.
Parolodě v našem přístavu, na něž onehdy přišel rozkaz, aby se rychle ozbrojily, jsou již dnes hotovy k odpluti; k jakému oučelu, nevíme, leč obíhala pověst, že mají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

Články na téma 'loďstvo'

z dobového tisku

3. květen 1849

Francouské loďstvo

Francouské loďstvo počítá nyní 40 řadových lodí, 50 fregat, 40 korvet, 50 brig, 16 provozných a 30 menších lodí. Loďstvo párou hnané má 10 fregat, 40 korvet, 50 loděk a 2 plovoucí batterie. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849