Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Olomouc'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

19. duben 1849

Odstoupení Windischgrätzovo

Vídeňské Noviny oznamují ouředně odstoupení Windischgrätzovo tímto spůsobem:

JMst císař ráčil nejvyšším rozhodnutím od 12. t. m. povolati polního maršála kn. Alfreda Windischgrätze ke dvoru ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

18. duben 1849

Císařská rodina v Holomouci

Deutsche Zeitung podává zprávu (a praví, že jest z hodnověrného pramenu), že veškerá císařská rodina byla v Holomouci shromážděna, a že bylo v rodinné poradě ustanoveno, kde který oud bydleti má, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

14. duben 1849

Císař Ferdinand a Maria Anna v Olomouci

Z Holomouce 14. dubna. Předevčírem večer o 7½ hod. přijeli JCMsti Ferdinand a Maria Anna s arcikn. Ludvíkem po železnici z Prahy do Holomouce, a byli slavně v drážni uvítáni od JMsti panujícího ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

12. duben 1849

Císař Ferdinand odejel z Prahy

Dne 12. dubna odejel z Prahy o půl deváté hodině císař Ferdinand a císařovna s arciknížetem Ludvikem, který sem byl pro ně 11. přijel, po železnici do Holomouce. Povídá se, že se císař a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 88, 14.4.1849

16. březen 1849

Osvětlení plynové v Holomouci

Na památku, že cís. dvůr zde přebýval, bude prý v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

1. březen 1849

Opět jezdí tahy z Prahy do Vídně

Od 5. března 1849 jezdí opět tahy z Prahy přes Brno do Vídně (totiž do Florisdorfu) a obráceně, jakož i nyní působící poštovní a smíšené tahy dle řádu jízdního od 1. ledna t. r. vydaného.

Též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

22. únor 1849

Přeložení sídla císaře do Vídně

Dne 22. Vídeňští měšťané sbírají podpisy na adressu k císaři, v kleré JMst prosí, by své sídlo přeložil z Holomouce do Vídně. Již našla kolik tisíc podpisů, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

16. únor 1849

200.000 pro obec Pražskou

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

26. leden 1849

Porady v Holomouci

Z Turína 26. ledna.
Ministerstvo jest vyzváno od lorda Palmerstona a presidenta Bonaparte, odeslati poslance do Brusselu. I do Holomouce má poslanec odeslán býti a pak mají porady 15. února ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

21. leden 1849

Deputace u dvora

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

Stalo se na téma 'Olomouc'

z dobového tisku

4. listopad 1848

Prostonárodní Holomoucké Noviny

V Holomouci vyšlo dne 4. listopadu první číslo Prostonárodních Holomouckých Novin. Jsou tištěné švabachem na půlarchu, cena měsíční na poštách 18 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 180, 8.11.1848

2. listopad 1848

Hr. Auersperk jmenován

Z Holomouce 2. listop. Hr. Auersperk jest prý jmenován komandujícím pevnosti Holomoucké.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

2. leden 1849

Baron Sunstenau dán do pense

Zpráva úřední: Do pense dán polní podmaršálek Jindřich baron Sunstenau z Schützenthalu, komandant pevnosti Holomouce.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

Články na téma 'Olomouc'

z dobového tisku

3. listopad 1848

Karel Havlíček: Morava

Morava podivným, velmi neočekávaným způsobem stala se nyní nejdůležitější zemí v Rakousích, na ní rozhodne se snad osud budoucí celé říše, neboť není pravdě nepodobno, že ústava rakouská ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

3. duben 1849

Telegrafické spojení s Berlínem

S pruskou vládou jest již uzavřeno, že telegraf, který jde přes Přerov, a odtud přes Holomouc do Prahy, prodloužen býti má až do Bohumína, kdež bude spojen s telegrafem mezi Berlínem a V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849