Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'otroci'

z dobového tisku

3. březen 1849

Loďstvo střežící africké pobřeží

Z Londýna, 3. Března.
Hume se tázal ministra, zdali loďstvo, střežící africké pobřeží, aby nebyli odváženi černoši do otroctví, ve srozumění s vládou francouzskou, tam na stanovišti zůstane? ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 40, 11.3.1849

24. únor 1849

Zamezení tržby s otroky

Z Londýna, 24. Února.
Na návrh biskupa Oxfordského byla v hořejší sněmovně sestavena komisse, která by ohledala, jakby s větším prospěchem dala se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

Články na téma 'otroci'

z dobového tisku

20. květen 1849

Cena za černé otroky

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849