Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'papež'

z dobového tisku

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

15. březen 1849

Připis papeže

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

14. březen 1849

Žalář inquisiční otevřen

Z Říma.
Na rozkaz vlády byl žalář inquisiční otevřen, mezi jinými byl tam nalezen biskup egyptský, který již od času Lva II. tam ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

2. březen 1849

Papež v Americe?

Noviny „Morning Post" dávají zprávu, že se v severních obcích připravují přípisy k papežovi, které jej ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Říma

Zprávy z Říma od 24. února potvrzují, že papež se nyní již skutečně ucházel o zakročení Rakouska, Francouska, Španělska a Neapolska. Republikánská vláda zrušila inkvisici a prohlásila též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

21. únor 1849

List papeži od ruského císaře

Z Říma dne 21. února se píše, že ruský císař v uctivém a úslužném listu papeži nabízel pomoc vojenskou a obzvláště peníze. Také se povídá, že si papež od ruského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

17. únor 1849

Papežova žádost o intervenci rakouskou

Z Gaety od 17. února se píše, že papež ke kardinálům promluvil, že se raději poděkuje, nežli by Rakousko o intervenci žádal. Na to prý kardinál Macchi odpověděl: „Svatý Otče, vy nesmíte a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

16. únor 1849

Španělská vláda a Řím

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

13. únor 1849

Navrácení svěstké moci papežovi

Ujišťuje se, že co nejdřív katoličtí mocnářové sestoupějí v poradu o navrácení svěstké moci papežovi. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

2. únor 1849

Paroloď rakouská Vulcano

Z Terstu 2. února.
Vojenská paroloď rakouská Vulcano vrazila na jinou paroloď převážející istrianské a dalinatinské pobřežní lodě k Benátkám. Z blízka poznána byla co rakouská vojenská lod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

31. leden 1849

Převezení papeže

Z Barcellony odpluly dvě lodě do Gaely. Mají prý převést papeže na některý ostrov ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

20. leden 1849

Na sjezdu Brusselském

Na sjezdu Brusselském bude se jednati nejprvé o zjednání míru mezi Rakouskem a Sardinií. Základ vyjednáváni, jakého se Rakousko neustupně bude držet, jest zachování všech svých práv ve V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

6. leden 1849

Dle zpráv z Říma

Dle zpráv z Říma od 6. ledna obávali se v Římě, že král neapolský zakročí ku prospěchu papežovu; mimo to usiluje se tam o revoluci proti nynější vládě, což mělo pohnout papeže k návratu do Říma. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

Stalo se na téma 'papež'

z dobového tisku

25. únor 1849

Ferrara se odtrhla

Z Terstu, dne 25. Února v poledne. Právě přichází z Ferrary zpráva, že tamní radda městská od vlády republikánské v Římě se odtrhla a ve jménu papežovu ouřadovati bude.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Papež žádal o intervenci

24. Února. Nejnovější zprávy z Říma potvrzují, že papež žádal rakouskou, francouzskou, španělskou a neapolskou vládu o intervenci.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

5. únor 1849

Audience u papeže

5. února přišel do Gaety rakouský vyslanec hrabě Esterházy a 6. měl audienci u papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Články na téma 'papež'

z dobového tisku

20. březen 1849

Oudy komisse v Římě

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

Kdo je kdo

Pius VIII., vlastním jménem Francesco Saverio Castiglioni byl papežem katolické církve od 31. března 1829 až do své smrti. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Řehoř XVI., vlastním jménem Bartolomeo Alberto Cappellari byl v letech 1831–1846 papežem. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Lev XII., vlastním jménem Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola della Genga byl papežem katolické církve od 18. září 1823 až do své smrti 1829. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Pius VII., vlastním jménem Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti byl papežem katolické církve od 14. března 1800 až do své smrti 1823. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Pius IX., vlastním jménem Giovanni Maria Mastai-Ferreti byl 255. papežem katolické církve (1846 – 1878). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Lev XIII., vlastním jménem Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci byl 256. papežem katolické církve (1878–1903). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia