Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'pivo'

z dobového tisku

2. březen 1849

Zmatky v severním Turecku

Magistrát kr. horního města Příbrami prohlašuje tímto vůbec, že zdejší měšťanský výbor zahradníka pro obec ustanoviti za prospěšné uznal, a vysadil pro něho z městského důchodu roční plat od 100 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

Články na téma 'pivo'

z dobového tisku

3. listopad 1848

Špatné pivo

Musí-li naši pivovarnici špatné pivo vystavovati?
Svobodu jsme dosáhli, Bohu dika! ale při tom bohužel špatnější pivo, jelikož peněz na víno vytěžiti nelze (pijeme). Odkud-to? Odtud, že naši pivovárníci špatné pivo vystavovati musí. A proč musí? Poněvadž pivovárník každý var piva se škodou prodali musí. K vysvětlení a k stvrzení této pravdy budiž mi volno výlohy sčísti a tuto položili, mnoho-li sládka jeden var piva ku př. 15 sudů čili 60 věder stojí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

1. březen 1849

Jak berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa

Z Berouna. Byv nedávno v Berouně, dověděl jsem se, jak měšťané Berounští umějí sobě vážiti vymoženosti národa českého.

Ředitel hlavní školy, spoléhaje se na vysoké nařízení ministerialní od 2. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849