Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'plat'

z dobového tisku

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

5. duben 1849

Ouřední platy stejné jako v r. 1797

Londýn. Hume oznámil dnes v dolejší sněmovně, že po svátcích navrhne, aby sněmovna toto uzavřela: Poněvadž obilní a potravní ceny nyní takové jsou, jakové byly v r. 1797, je sněmovna toho mínění, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

22. únor 1849

Plat učitelů

Z Brna.
Ministerium vyučování zvýšilo dekretem od 6. října 1848 č. 6234 plat 460 učitelů na školách triviálních diécese Holomoucké na 100 zl. a plat 43 podučitelů exkurendních na 70 zl. stř., ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849
[plat, 1849]