Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Říšský sněm'

z dobového tisku

14. listopad 1848

Příprava Říšského sněmu

Z Kroměříže 14. listopadu.
O zřízení sněmovny říšské úsilně se pracuje. Nebudeť v kostele sv. Maurice, jak se zpočátku pravilo, nýbrž ve velkém sále paláce arcibiskupského, jenž se a... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

12. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

Všichni poslancové ústavního říšského sněmu se vyzývají, aby do 22. t. m. v Kroměříži vynajíti se dali, kamž se také přednostenstvo říšského sněmu odebere.

Ve Vídni dne 12. listopadu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

27. leden 1849

Údajně byl rozpuštěn říšský sněm

Ve Frankfurtských novinách 27. ledna uveřejnil jeden rakouský poslanec na sněmu Frankfurtském tuto novinu: Zpráva o rozpuštění rakouského říšského sněmu v Kroměříži spůsobila radost zdejším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

Stalo se na téma 'říšský sněm'

z dobového tisku

22. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

V Kroměříži dne 22. listopadu. Jak uzavřeno bylo, započal dnes říšský sněm opět svá jednání.

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 24.11.1848

Články na téma 'říšský sněm'

z dobového tisku

26. leden 1849

Poslancové na sněmu říšském

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849