Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'rozpočet'

z dobového tisku

12. listopad 1848

Výkaz finanční pro měsíc září

12. listopadu.
Výkaz finanční pro měsíc září již vyšel. Běžné příjmy obnášely na direktních daních 2, 169.900 zl., na indireklních berních 4,344.685 zl. (potravní berně 1,084.441, z tabáku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

7. listopad 1848

Přehlížka administračních dluhů

Z Říma 7. listopadu.
Hrabě Rossi pokračuje statně na cestě reformy a pokroku ve vší tichosti. Včera započala všeobecná přehlížka větších i menších administračních dluhů a ouvěrků vše... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 195, 25.11.1848

31. říjen 1848

Výkaz stavu rak. nár. banku

Včerejší vládní noviny přináší výkaz stavu rak. nár. banku ode dne 31. října. Dle něho obnáší jmění banku 248,232.476 zl. 6 ¼ kr. stř.; z těch se nachází 32,101.090 zl. na ražených penězích a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

26. únor 1849

Cobden v dolejší sněmovně

Z Londýna 26. února.
Dnes večer bude Cobden v dolejší sněmovně navrhovati, aby sněmovna uzavřela: že r. 1835 čisté vydání vlády 44,422.000 lib. šter., roku pak 1849, který se končil dnem 5. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

27. leden 1849

Spoření v Anglii

Z Londýna 27. ledna.
Ve všech ouřadovnách ministerstva panuje neobyčejná činnost, aby se ustanovilo, jak by se v odvětvích správy zemské znamenité sumy uspořiti mohly, aby se alespoň z části ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849

19. leden 1849

Dluh státu

Nynější veškerý dluh státu k nár. banku obnáší ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 1849

10. leden 1849

Zpráva pokladního sekreláře

V New-Yorku. Z roční zprávy pokladního sekreláře vysvítá, že státní důchody těchto obcí loňského roku obnášely 58 millionů tolarů; rovně as tolik s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma 'rozpočet'

z dobového tisku

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

1. únor 1849

Finanční správa

Říšský sněm povolil ministerstvu kredit na 80 milionů. Od té doby, co se povolení toto stalo, uplynula již hezká chvíle, posud ale není slyšeti, žeby se k sehnání těchto sum činily nějaké ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

31. leden 1849

Finanční správa

Vídeňské Noviny přinášejí výpadky finanční správy za měsíc listopad 1848.

Příjmů bylo 6,329.896 zl. V tom jest

1. directních daní 1,676.840 zl. (gruntovní daň 1,326.812 zl., domovní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

4. leden 1849

Státní rozvrh na rok 1849

Státní rozvrh náš na rok 1849 dělí se podstatně na dvě hlavní strany. Výlohy státní jsou totiž buď takové, které vynakládají na obecnou správu celého mocnářství, kamž připočísti sluší ouroky ze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849