Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'soud'

z dobového tisku

22. březen 1849

Dr. Rieger redaktora před soudem brániti bude

Dr. Rieger, který tyto dni do Holomouce se odebral, aby tam s deputací slovanskou pohovořil, navrátil se včera opět do Prahy. Deutsche Zeitung rozšířila zprávu, že bude dr. Rieger ve veřejném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

Články na téma 'soud'

z dobového tisku

6. květen 1849

Soudy na Moravě

Dostali jsme podrobnější zprávy o zřízení soudů na Moravě.

I. Bude vrchní zemský soud s 1 presidentem, který dostane ročního platu 5000 zl. stř., 1 místopresidentem s 3500 zl., 7 rad po 2500 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849