Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

1. únor 1849

Severní dráha ve Veroně

1. února. Na místo propuštěného guberniálniho raddy barona Quido Avesani-ho zvolen jest rytíř Negrelli, c. kr. ministerní komissař za přednostu dohlížitelstva na severní dráze ve Veroně.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

1. únor 1849

Poln. podm. hrab. Lamberg přenesen do Budíně

Kníže Windischgrätz nechal mrtvolu poln. podm. hrab. Lamberga z Peště na pevnost Budinskou přenesti. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

2. únor 1849

Podobizna Strobacha

Podobizna našeho Strobacha, malována od J. Mánesa, ryta od Brandejsa, nákladem Slávie vydaná, jest právě dokonána a dostati ji lze již tyto dni v obydlí Slávie (u třech korun v Rytířské ulici) jakož i v expedici Národních Novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

2. únor 1849

Arcikníže František Karel v Praze

Včera ráno přijel do Prahy se zvláštním tahem arcikníže František Karel.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

2. únor 1849

Leopoldov se vzdal

Pevnost Leopoldov se o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

4. únor 1849

Vstěhování Němců do Uher

Z Vídně. Schmerling předložil říšskému ministerstvu plán k velkému vstěhování Němců do Uher.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

5. únor 1849

Audience u papeže

5. února přišel do Gaety rakouský vyslanec hrabě Esterházy a 6. měl audienci u papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

6. únor 1849

Meszáros, uherský ministr války

Meszáros, uherský ministr války, složil co takový místo své. Slabost očí a nastuzení jsou příčinou těchto kroků.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

9. únor 1849

V Římě byla uzavřena republika

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

11. únor 1849

Bitva u Zomboru

Z Osěka dne 13. února. Přede dvěma dny byla bitva u Zomboru. Srbové Maďary porazili a rozehnali, Zombor pak vzali.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

12. únor 1849

Přípravy k vojně v Bosně

Z Brodu 12. února. Po celé Bosně činí se přípravy k vojně.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

12. únor 1849

Sopka Vesuv soptila

Z Neapole, 12. Února. Sopka Vesuv soptila opět tyto dny, neučinila však žádné znamenité škody.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

13. únor 1849

Telegrafični linie od Vídně k Jaderskému moři

Z Hradce se píše od 13. února, že již ode dvou dnů telegrafem se podávají zprávy přes Lubláň do Terstu; telegrafični linie běží tedy od Vídně až k Jaderskému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

13. únor 1849

Nedůstatek drobných peněz

Z Brna 13. února. Nedůstatek drobných peněz jest zde velký, tak že se na 1 zl. stř. žádá 12 kr. š. agio.

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

13. únor 1849

Srbové porazili Maďary u Aradu

Z Bělehradu 13. ún. Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

14. únor 1849

Římská republika uznává státní dluh

Z Říma 14. února. Ústavní sněm uzavřel v dnešním sezení, vyjmouc Bonaparta, jednohlasně: Římská republika uznává státní dluh za národní a neporušitelný.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

16. únor 1849

Görgey dobyl Košice

Z Peště 16. února. (Pr.) Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

18. únor 1849

Mazzini odešel do Říma

Z Florencie dne 18. února. Mimo prohlášení republiky oznamuje se, že velitel národní obrany Mazzini odešel do Říma, aby tam položil základ k splynutí obou států.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

18. únor 1849

Ve Florence byla prohlášena republika

Z Florence, 18. Února. Dnes byla zde prohlášena republika.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

19. únor 1849

V Livorně byla prohlášena republika

Z Livorna, 19. Února. Také zde byla již prohlášena republika.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

20. únor 1849

Konkurs na žalářnictví

U Pražského kriminálu vypsán jest konkurs na žalářnictví.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února. Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

22. únor 1849

Rakouské vojsko obsadilo Ferraru

Právě došla do Řima zpráva, že rakouské vojsko obsadilo Ferraru.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

24. únor 1849

F. M. L. Šulzig udeřil

Z Peště, 24. Února. (Lloyd.) Maďaři prý opět utíkali. Sotvy že na ně F. M. L. Šulzig udeřil, rozdělili se na čtyry sbory a rozprášili se na všecky strany.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

24. únor 1849

Papež žádal o intervenci

24. Února. Nejnovější zprávy z Říma potvrzují, že papež žádal rakouskou, francouzskou, španělskou a neapolskou vládu o intervenci.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

25. únor 1849

Ferrara se odtrhla

Z Terstu, dne 25. Února v poledne. Právě přichází z Ferrary zpráva, že tamní radda městská od vlády republikánské v Římě se odtrhla a ve jménu papežovu ouřadovati bude.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

26. únor 1849

Windischgrätz porazil povstance u Kapolny

Telegrafická zpráva do Holomouce dne 2. března přišlá zní: Polní maršál kn. Windischgrätz porazil dne 26. a 27. února povstance u Kapolny. Nepřílel prchl na dvě strany. Celý jeden prápor byl zajat.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

26. únor 1849

Dánsko přiměří vypovědělo

Frankfurt. Velikou pozornost zbudil ministr Heydt svým ohlášením strany příměří Malmöského. „Musím sněmovně oznámiti," mluvil ministr, „že Dánsko uzavřené přiměří dne 26. února vypovědělo." -

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

26. únor 1849

F.M.L. Puchner zvítězil

Z Vídně, dne 26. Února. Podlé zpráv ze Sedmihradska přišlých zvítězil F.M.L. Puchner opět nad povstalci a porazil je úplně.

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

27. únor 1849

Uherské bankovky neplatné

Z Vídně, dne 27. Února. Uherské bankovky jsou od vlády vyhlášeny za neplatné, čímž mnoho rodin obchodem se živících velikou škodu bude trpěti.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

28. únor 1849

Spolek Ruska s Dánskem

Z Berlína 28. února. Dnes prý přišla z Petrohradu zpráva o uzavření obranného a ochranného spolku Ruska s Dánskem pro možné případy.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

28. únor 1849

Obsadili Košice, Prešov a celé okolí

Z Vídně, dne 28. Února. Privátní dopisy přinášejí z hodnověrných pramenů zprávu, že G. M. Götz a F. M. L. Ramberg vojska svá spojili, a Košici, Prešov a celé okolí obsadili.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849