Když bývalo XIX. století

Stalo se dnes

z dobového tisku

2. prosinec 1805

Bitva u Slavkova

V bitvě u Slavkova, známé také jako „Bitva tří císařů“, porazil císař Napoleon Bonaparte v čele armády Francouzského císařství spojenecká vojska Rakouska a Ruska.

Zdroj: Wikipedia

15. prosinec 1848

Ustanoven jest rytíř Schreibers za sekčního radu

Zpráva úřední: Dle nejvyššího povolení Jeho Milosti od 15. pros. m. r. ustanoven jest Josef rytíř Schreibers provisorně za sekčního radu při ministerium pro orbu a hornictví.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

17. prosinec 1848

Hrabě Nippenburk

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 17. pros. 1848 na návrh ministerní rady vzesti řízení politické Tyrol a Vorarlberská na hraběte Kajetana Bissingen Nippenburka.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

18. prosinec 1848

Zpráva úřední

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším ručním listem od 18. prosince 1848 propůjčiti kříž rytířský rak. cis. řádu Leopoldova bez taxy plukovníkovi Pottovi od generálního stabu, plukovníkovi a general-adjutantovi bána Chorvátského Denksteinovi, majorům, baronovi Schneidrovi, od pěšího pluku Schönhalsova a Mouricovi hraběti Pállfymu od lehkých jezdců arciknížete Maxmiliana, a poručíkovi Zuillachovi od 5. pluku mysliveckého.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

20. prosinec 1848

Fischhof odřekl se služby

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 20. pros. m. r. přijmouti odřeknutí se služby ministerialního rady v ministerium záležitostí domácích dokt. Adolfa Fischhofa.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

22. prosinec 1848

Ožegoviće ministerialním radou

Zpráva úřední: Jeho Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. bývalého k. uherského radu při náměstnictví, Metella Ožegoviće učiniti ministerialním radou.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

22. prosinec 1848

Václav rytíř Václavíček proboštem

Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. 1848 kapitulního děkana Václava rytíře Václavíčka potvrditi za probošta hlavního chrámu na hradě Pražském, od kapituly vyvoleného.

Zdroj: Moravské noviny č. 6, 9.1.1849

27. prosinec 1848

Smrt Šťěpána Šuplikaće

Záhřebské německé noviny ode dne 2. ledna píší smutnou zprávu, že srbského vojvody Šťěpána Šuplikaće již není. Dne 27. prosince o 4 ½ hod. odpol., právě když v Pančevu pomocná ze Srbska přišlá vojska vítal a ohnivou řečí pozdravoval, byl náhle mrtvicí raněn.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

30. prosinec 1848

Ústavní sněm celé Italie

Z Říma dne 30. pros. Včera večír prohlášen byl ústavní sněm celé Italie hromem děl. Volení započne dne 1. ledna a sněm se sejde dne 5. února

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885