Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko.
Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Úřadní list španělský uveřejňuje prohlášení presidenta Grévyho, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny. V otázce bankovní byla již dosažena úplná shoda, i byly generální radě rakousko-uherské banky ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna.
Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Jízdy probní z České Třebové až k nádraží zdejšímu šťastné a k obecné spokojenosti vypadly. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

24. listopad 1848

Válka s Maďary

Vypsáno jest verbování dobrovolníků do Vlach. Každý vstupující obdrží 10 zl. stř. na ruku. Zdá se, že vojenská vláda chce vzít nějakou část vojska ze Vlach zpátky a nahradit je novými sbo... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

24. listopad 1848

Z Vídně

Strany ouředníků státních, jenž ve zdejším boji pro vojsko jednali se zbraní, jest nařízeno, aby se staly vyšetřování; dvorní sekretář bar. Neustadler je již vzat pod dohlídku.

Zatčení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

23. listopad 1848

Velkokříž řádu sv. Jiřího

Kníže Lieven, generál-adjutant cára Mikuláše, přinesl polnímu maršálovi kníž. Windischgrätzovi velkokříž řádu sv. Jiřího, a bánu chorvátskému baronu Jelačići velkokříž řádu sv. Vladimíra ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

22. listopad 1848

Pronájem v Lastibořicích

Dáno 22. listopadu.
V Lastibořicích na panství Svijanském v kraji Boleslavském jest domek pod č. konsc. 21. i s polmi k němu patřícími do pachtu; je při něm ode dávna šenk, filiální loterie, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

22. listopad 1848

Ministerský president a ministři

Podlé depeše telegrafické, mne dnes o 4 hodinách po poledni od krajského hejtmana v Holomouci došlé, zbavila Jeho c. k. Milost nejvyšším rozhodnutím dne 22. t. m. ministerského presidenta ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

21. listopad 1848

Turci v Bosně

Slyší se, že jsou v Bosně všichni Turci zapsaní do vojska, že dostali prach i olovo, ač sami nevědí (nelhou-li) nač. Lidé, kteří měli příležitost s Turky mluviti, povídají, že Turci jaksi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

21. listopad 1848

Rumunové

V Multanech a Valachii.
Dle zpráv z Jass stahují se pořád nové ruské vojska v knížetstvích; oddíl jich přešel u Leovy přes Prut, jiné přirazily přes Jassy, Berlad a Detuč, v kterých městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

21. listopad 1848

Pojištění venkovských živností

Oznámení

Na spokojující pojištění nepředlužených venkovských živností jsou stálé kapitály 400 - 1800 - 2200 zl. stř. a okolo 1000 zl. stř. svobodných peněz na 5 ze sta ouroků k zapůjčení. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

21. listopad 1848

Císařské vojsko

21. listop.
Včera jalo se císařské vojsko přes řeku Moravu u Děvína most klásti. Maďaři chtěli to překazit, avšak nadarmo. V Břetislavi hodlají se brániti i mají tam již hodně vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

20. listopad 1848

Pokus o narovnání uherských věcí

20. list.
Kníže Windischgrätz odejel do Holomouce, aby tam ministerstvo k poslednímu pokusu o mírné narovnání uherských věcí pohnul. Příčina tohoto kroku polního maršála je, že ve vojště ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

19. listopad 1848

Bitva u Šoproně

Z Vídně dne 19. list.
Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, záležející z 500 hraničárů a 400 myslivců, byli ale od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848

18. listopad 1848

Ranní List

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Denník ten vycházi každý den, mimo pondělí; přináší vedlé úvodních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

17. listopad 1848

Ztráta vojska u Vídně

Podlé bezpečných zpráv jest ztráta jakou vojsko u Vídně utrpělo, následující: V 1. sboru jest mrtvých 3 důstojníci, 66 mužů, 36 koní; raněných jest 9 důstojníků, 246 mužů, 9 koní; pohřešuje se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

17. listopad 1848

Rozkaz vrchního komanda vojska Vídně

Dne 17. přinesly Vídeňské noviny tento rozkaz vrchního komanda vojska, který byl 16. listopadu t. r. vojsku oznámen:

J. Osv. pana polního maršála došla z mnohých stran vědomost, že v mnohých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

16. listopad 1848

Uherský sekretář Pulsky

Uherský sekretář Pulsky, který, jak vysvítá z řečí vyšetřenců, dne 6. října práporu granátníků Richterových za jeho zrádu 4000 zl. stř. zaplatil, a granátníkům, kteří měli stráž u min. Latoura o ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

16. listopad 1848

Smrt poslance Bluma

Z Frankfurtu dne 16. list.
President sněmu oznámil v dnešním sezení smrt posl. Bluma, vyzvav posl. Kirchgesznera, aby sdělil zprávu výboru o návrhu této truchlivé události se týkající, který ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

15. listopad 1848

Zákon stran odpovědnosti presidenta republiky

Paříž dne 15. listop.
Komisse, která má vyřknout své mínění o zákonu stran odpovědnosti presidenta republiky, přidala k němu klausuli, která ovšem občanům právo uděluje, žaloby proti nejvyšší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

14. listopad 1848

V Těšínsku vypukly nepokoje

V Těšínsku na hranicích haličských vypukly nepokoje. Domkáři povslali proti sedlákům. Mnozí demokrati sice vynasnažují se povstání toto za politické vydávati, ale nevzdělanost lidu dosvědčuje, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

14. listopad 1848

Příprava Říšského sněmu

Z Kroměříže 14. listopadu.
O zřízení sněmovny říšské úsilně se pracuje. Nebudeť v kostele sv. Maurice, jak se zpočátku pravilo, nýbrž ve velkém sále paláce arcibiskupského, jenž se a... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice. Jelikož Bulharsko smí vydržovati ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

13. listopad 1848

Z Moravy

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

13. listopad 1849

Námořnictví a loďstvo rakouské

Z Vídně dne 13. list.
Ministerstvo hodlá prý obrátiti pozornost svou nyní na námořnictví a loďstvo rakouské. Doposud obnášelo námořní mužstvo na rak. obchodním loďstvu as 30.000 m., a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

12. listopad 1848

Robert Blum zastřelen

Jak se píše z Vídně a sice z velmi dobrých pramenů byl Robert Blum, jeden z deputovaných Frankfurtského sněmu od vojenského soudu v Prateru zastřelen!

Tímto skutkem snad předůležitým pro ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Zatčeni ve Vídni

Z poslanců na sněmu Vídeňském jsou zatčeni: kněz Fuster, Smrecker z Krajnska a Macher, který byl velmi činný při verbování landsturmu.

Zatčen je též pobočník Newiedomski, který deputovaným ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Most přes Dunaj u Vídně

Správa železnodražní oznamuje, že od nynějška až ke zpravení mostu přes Dunaj u Vídně osobní a poštovní tahy podlé dřívějšího nařízení přijíždět a odjíždět budou. Posud se ale vyjíždí jen z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Obilní ceny na Moravě a ve Slezsku

Obilní ceny.

Na Moravě:

V Brně 3. listop. Pšenice 7 zl. 51 kr.; žito 4 zl. 52 kr.; ječmen 3 zl. 35 kr.; oves 2 zl. 15 kr.

V Jíhlavě 2. listop. Pšenice - zl. - kr.; žito 3 zl. 36 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

12. listopad 1848

Výkaz finanční pro měsíc září

12. listopadu.
Výkaz finanční pro měsíc září již vyšel. Běžné příjmy obnášely na direktních daních 2, 169.900 zl., na indireklních berních 4,344.685 zl. (potravní berně 1,084.441, z tabáku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

12. listopad 1848

Soudy

Dne 12. listopadu.
Velitel Vídeňské národní gardy za dnů říjnových, Messenhauser, byl ortelem vojenského soudu dne 9. odsouzen k smrti a měl být dne 10. zastřelen. On ale prosil o milost, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

12. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

Všichni poslancové ústavního říšského sněmu se vyzývají, aby do 22. t. m. v Kroměříži vynajíti se dali, kamž se také přednostenstvo říšského sněmu odebere.

Ve Vídni dne 12. listopadu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

11. listopad 1848

Preszlern a Fröbel odsoúzeni

Dne 11. byl Eduard Preszlern, šlechtic Sternau z Vídně, 32-letý, pro oučastensiví v ozbrojeném povslání k smrti odsoúzen a téhož dne večer o 5 ½ prachem a olovem odpraven.

Taktéž byl Jul. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

10. listopad 1848

Od polního zbrojmistra hr. Nužana

Z Hradce dne 10. list.
Hr. Spannochi, komandující v Štýrsku, dostal dne 10. od polního zbrojmistra hr. Nužana toto psaní: Dnes ráno o ½ 8. h. uhodil nepřítel (Maďaři) na přední stráže brigády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

10. listopad 1848

Ze Záhřebu

Ze Záhřebu.
Dne 10. přijel sem Jiří Stratimirović, generál Srbů, ve věcech národních. V Brodě odzbrojil lid posádku maďarských vojáků a poslal je do vlasti. Tím je pevnost tato v našich rukou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

10. listopad 1848

Ve Vaducu vypukly nepokoje

V knížetství Lichtensteinském ve Vaducu vypukly nepokoje. Ouředníci a vojsko byli zahnáni; z Montafuru a Graubünden sebralo se asi 8-900 dobrovolníků, kteří do Vorarlbergu vpád učiniti hodlají. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

10. listopad 1848

Zprávy

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

9. listopad 1848

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

9. listopad 1848

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

9. listopad 1848

Občanské Noviny

Za několik dní budem opět bohatší o jeden politický prostonárodní časopis. Ode dne 18. listopadu začne p. Emanuel Arnold čtyrykrát týhodně vydávati „Občanské Noviny". Hlavní spolupracovníci, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

8. listopad 1848

Budohosticky pivní a kořalní šenk

Obec Budohostická podává pivní a kořalní šenk do pachtu. Licitace bude se držet dne 9. prosince na rychtě; na bližší okolnosti může se licitant na rychtě obce Budohostické v Rakovnickém kraji ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

8. listopad 1848

Bosna

Z Bosny.
Z bezpečného zřídla, totiž od jednoho ouředníka u celního pohraničního ouřadu, horlivého vlastence a národovce, přišla zpráva dne 8. list. čerpaná z úst Bosenských našinců, pravých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

7. listopad 1848

Přehlížka administračních dluhů

Z Říma 7. listopadu.
Hrabě Rossi pokračuje statně na cestě reformy a pokroku ve vší tichosti. Včera započala všeobecná přehlížka větších i menších administračních dluhů a ouvěrků vše... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 195, 25.11.1848

6. listopad 1848

Nové mapy Rakouska

Z Vídně dne 6. list.
Mámo před sebou rozvrh nové národo- a zeměpisné mapy Rakouska, dílo to ohromné, jehož vyvedení na rozkaz ministerstva podniknuto jest a za bezpečnou rukovět a měřítko při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

5. listopad 1848

Zatýkání ve Vídni

Dne 5. listop.
Ode dneška ráno je průchod z města do podměstí otevřen. Zatýkání nepřestává. Hauka, Gritznera, Tausenaua, které obecné mínění jmenuje náčelníky celého vzbouření, posud nemají. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

5. listopad 1848

Konstituce ve Francii

V Paříž 5. listopadu.
Nár. shrom. ukončilo ve svém včerejším sezení přehlížení konstituce. Hlasování trvalo ¾ hodiny a president oznámil konečně při hlubokém tichu výsledek: 739 hlasů bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

4. listopad 1848

Daně do roku 1848

Do roku 1846 se platila následující daň: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 177, 4.11.1848
[daň, 1848]

4. listopad 1848

Vídeň je dobyla.

Vídeň je dobyla.
Podati zevrubný obraz tamní zpousty, vylíčiti v podrobnostech počínání lidu a vojska, není posud možno.

Dne 31. odpoledne trvalo bombardování vnitřního města celých 5 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 177, 4.11.1848

4. listopad 1848

Ceny obilí dne 4. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 4. listopadu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

4. listopad 1848

Zajatí ve Vídni

Dne 4. listop.
Časně ráno byli Frankfurtští poslanci Fröbel a Blum, kteří předevčírem ještě zřejmé vzbouření hlásali, z hostince svého do hlavního stanu v Schönbrunně odvedeni. Z ostatních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

3. listopad 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Od Nusdorfu.
Pro samé ohně neví se ani kde hoří, a již je tolik velkých budov na Leopoldově a v okolí spáleno, že se musí podobat jednomu spálenisku. Dne 26. večír bylo vidět v těch končinách ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

3. listopad 1848

Odzbrojování je dokončeno.

Z Vídně 3. listop.
Odzbrojování je dokončeno. Všechny hlavní placy jsou obsazeny, rovněž všechna aerarní slavení, vyslanství a dobročinné ústavy. Porážka Maďarů je jistá. Do Dunaje však ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

3. listopad 1848

Ovoce nového zákonu o honbě již uzrálo

Německo. Altenburk 3. list.
Ovoce nového zákonu o honbě již uzrálo. Dle tohoto zákonu má každý majitel půdy právo, na své půdě honili. Mnohé obce pronajmuly honbu na svých gruntech jednomu, v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848
[honba, lov, 1848]

2. listopad 1848

Zpráva o vzdání se Vídně

Zpráva o vzdání se Vídně byla buď tuze spěšná, anebo zlomila Vídeň učiněnou kapitulaci.

Boj tam trvá stále a je ještě zůřivější. Když se dne 29. dobylo vojsko až ke Karlovu divadlu na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

1. listopad 1848

Včera před polednem vzdala se Vídeň

Z Táborska.
Cestovníci od Vídně vypravují neobyčejné události. Včera totiž před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

1. listopad 1848

Vojenská síla okolo Vídně

Celá vojenská síla okolo Vídně obnáši čtyry sbory a sice: Sbor pod vůdcem báném Jelačićem: 24 práporů pěších, 26 škadron jízdy, 63 děl. Druhý pod hr. Auersperkem: 13 práporů pěších, 8 škadron ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

1. listopad 1848

Obrana Vídně

Jak se obrana Vídně zřizovati měla, vidíme z jedné proklamace velitele gardy Messenhausera: Dne 25. o 9. hodině večerní počalo být město v stavu obležení. Všechny gardy měly rozkaz, aby se v tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

1. listopad 1848

Předměstí jsou obsazená a odzbrojují se

Od c.k. gub. místopresidenta hr. Lažanského došla mne o 5. hod. odpoledne z Holomouce následující telegrafická zpráva:

„Právě přišla od generála Ramberka na ministra Wessenberga následující ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848