Když bývalo XIX. století

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

prosinec 1885

Vídeňské obecní zastupitelstvo

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi. Rokování bylo i na Vídeňské poměry neobyčejně ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

prosinec 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem. Náramně rozhorlil se kancléř na vůdce středu, Windthorsta, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera, jenž prohlásil, že by rakouské vojsko činně se ujalo ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

31. prosinec 1848

Zprávy z hlavního stanu

Zprávy z hlavního stanu J. Osv. knížete Windischgrätze od 31. pros. 1848.

Pro rychlý pokrok v operacích v Uhřích nezbývalo skoro ani času, aby se obecenstvo uvědomilo o hlavních dějích. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

31. prosinec 1848

Císař Němců

Ve Frankfurtě 31. prosince.
Většina ústavního výboru rozhodla se konečně přece pro návrh od professorů Dahlmanna, Beselera a Waize zastávaný, aby se totiž v čelo nového Německa postavil ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

30. prosinec 1848

V pokladnici Lissabonu jest bída

Z Lissabonu 30. prosince.
V pokladnici jest ouplná bída, a všecka vydání, žold armády i námořního vojska zůstávají pozadu. Loď se 74 děly, která měla odplouti do Rio-Janeiro, aby hájila ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

30. prosinec 1848

Rozejití se piemonteské komory deputovaných

Nejnovější Turínské Noviny od 30. pros. připovídají rozejití se piemonteské komory deputovaných, poněvadž ministerstvo Giobertiho, mající nyni v komoře většinu pro sebe, nemůže na dlouho ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 6, 7.1.1949

28. prosinec 1848

Povstání Maďarů jako povstání Irčanů

Z Londýna 28. prosince.
Noviny „Times" schvalují plán rakouského ministerstva použíti povstání Maďarů, jako anglický ministr r. 1788 použil povstání Irčanů, totiž k ouplnému spojení obou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

28. prosinec 1848

Vystěhovanci a uprchlíci

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

27. prosinec 1848

Bitva u Aradu

Z Karlovic dne 27. prosince.
V Banátě se vojenské operace císařského vojska se vším důrazem započaly.

Viděti to z bitev u Aradu. Gen. Grlić udeřil na hornická města Rusberg a Bokšany. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

26. prosinec 1848

Pense zemských ouředniků

Z Vídně 26. prosince.
Hradecké noviny píší, že zařízeni Josefa II. od 26. března 1781 strany odpočinku a pense zemských ouředniků prvním dnem měsíce ledna 1849 platnost svou tratí, od ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849
[penze, 1848]

18. prosinec 1848

Cholera

Poláci.
Ouřední nov. v království polském podávají tento přehled onemocnělých, uzdravených a zemřelých na choleru od jejího v království tomto vzniku až do 18. prosince m. r.

Ve Varšavě ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

17. prosinec 1848

Neapolské vojsko

Z Neapole 17. prosince.
Neapolské vojsko má být rozmnoženo na 120.000 mužů, a přípravy se dějí na zemi a na moři s horlivostí. Sicilianský parlament potvrdil opět slavně 19. prosince dekret, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

12. prosinec 1848

Cholera v Americe

Z Nového Yorku 12. prosince.
Zde se vyskytla cholera v několika již pádech, a jest se obávati, aby se dále nerozšířila. Také v Novém Orleanu bylo již tuto nemoc pozorovati; a měla prý se sem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

6. prosinec 1848

Vstupní řeč presidentova

Spojené obce. Z Nového Yorku 6. prosince.

Dnes ráno rozdávala se mezi lid vstupní řeč presidentova. Řeč tato podává jasný dúkaz, že spojené obce, kráčejíce na dráze pravé, praktičné ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 2, 3.1.1849